Nieuws

18 december 2018: Congres Veelplegers aanpakken n.a.v. verschijning nieuw boek. Jaarbeurs Utrecht – http://www.jongeveelplegers.nl

10 december 2018: Cursus Jeugdstrafrecht voor advocaten, Academie voor de Rechtspraktijk, Maastricht.

30 oktober 2018: start cursus Jeugdrecht in de praktijk voor jeugdzorgprofessionals, Logavak Opleidingsgroep Amsterdam (30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2) LOGAVAK.NL/JEUGDRECHT

oktober-december 2018: UU cursus Jeugdbescherming voor Raadsmedewerkers.

4 juni 2018: Gastcollege ‘De juiste straf’, Universiteit Leiden voor Team Jeugd en BOPZ Rechtbank Den Haag.

5 februari 2018: Gastcollege Jeugdstrafrecht vanuit pedagogisch perspectief, Universiteit Leiden

20 december 2017: Nederlands jeugdstrafrecht in internationaal perspectief. Afscheidscollege UU.

18 december 2017:  college Jeugdstrafrecht voor Advocaten in kader cursus Verdieping Strafrecht, Academie voor de Rechtspraktijk, Amrath Grand Hotel de l’Empereur, 13.15-17.30 uur.

13 december 2017: oratie opvolger bij opleiding Pedagogiek UU, prof. Jessica Asscher.

30 november 2017: Lezing over Jonge veelplegers op 20-jarig Jubileumcongres EFCAP, Cursus en Vergadercentrum Domstad, Utrecht.

21 november 2017: Voordracht voor zorgaanbieders over LET-aanpak van agressie in de jeugdbescherming, hotel Mitland, Utrecht.

20 november 2017: Lezing over Jonge veelplegers op Symposium Jonge veelplegers en criminele meisjes, Logacom, Amsterdam.

20 september 2017: promotie Diane van Drie – Motivatie in de ontwikkeling van desistance. Jongvolwassen veelplegers 15 jaar gevolgd.

19 september 2017: Lezing voor de Raad van de Orde van Advocaten Limburg/ de leden van de Limburgse balie, in de Oranjerie (Hotel van der Valk) te Roermond, 13.00 uur – 15.15 uur.

21 juni 2017: Lezing over Jonge veelplegers voor Stuurgroep en strategisch tactisch overleg  Veiligheidshuis Regio Utrecht.

15 juni 2017: Lezing over voorstel Staatscommissie voor meerouderschap en meeroudergezag op studiedag van Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht.

22 mei 2017: Lezing op Dag van Zorg en Veiligheid, VNG/ Min. van Veiligheid en Justitie/ GGZ Nederland/ Reclassering Nederland/ Raad voor de Kinderbescherming e.a., 11-11.45                zie: https://www.dagvanzorgenveiligheid.nl

18 mei: Deelname aan rondetafelgesprek met vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het rapport ‘Kind en ouders in de 21e eeuw’ van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

18 april 2017: Lezing over aanpak jonge veelplegers voor de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, Jaarbeurs Utrecht, 15-17 uur.

7 februari 2017: Opiniebijdrage NRC: ‘Voor gedwongen anticonceptie zijn betere argumenten nodig’

26 januari 2017: Opiniebijdrage De Volkskrant: ‘Adoptie staat niet gelijk aan misbruik’

24 januari 2017: Opiniebijdrage NRC: ‘Geef je kind juist wel aan bij de politie’

3 januari 2017: Opiniebijdrage NRC: ‘Radicaal advies om te stoppen met adoptie mist grond’

20 december 2016: Lezing op themadag Veelplegers, Veiligheidshuis Regio Utrecht.

12 december 2016: Opiniebijdrage NRC  ‘Meer ouders, meer ruzie’

17 november 2016: Lezing over Adolescentenstrafrecht op studiemiddag Rechtbank Amsterdam.

1 juni 2016: Symposium, rede en receptie ter gelegenheid van afscheid als hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Zie:  http://www.idoweijers.nl/foto-impressie-afscheid-1-juni-2016/   Presentatie boek Rotjeugd, SWP en liber amicorum De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging, (red. Hepping, Rap & Huijer) Boom. 

21 april 2016: Lezing ‘Omissie in kinderbeschermingswetgeving’, UCERF Symposium UU, 11:00-17:00.

13 april 2016: Lezing ‘Stoppen of volharden. De aanpak van jonge veelplegers’, Nivoz, landgoed DeHorst, theater Maitland, Driebergen, 19:30.

8 april 2016: ‘Communiceren met adolescenten’, bijdrage aan cursus Jeugdrecht Tilburg, 15:30-17:30.

3 maart 2016: Lezing ‘Aanpak jonge veelplegers’, Symposium VeiligheidsAlliantie, Rotterdam, 13:00-17:00.

16 februari 2016: Lezing ‘Aanpak jonge veelplegers’, Psychiatrisch Juridisch Genootschap, gebouw RINO Noord Holland, Leidseplein, Amsterdam, 17:30-20:30.

Twee boekbesprekingen van The Effective Youth Court van Stephanie Rap en Ido Weijers, zie http://www.bju.nl/juridisch/catalogus/the-effective-youth-court-1#media

20 januari 2016, 19:30: Extreem ingekort interview over prenatale kinderbescherming voor RTL Nieuws.

1 december 2015: De Raad voor de Kinderbescherming plaatst het artikel van Ido Weijers over Prenatale kinderbescherming, dat verscheen in FJR 2015/ 56 op haar site:  https://www.kinderbescherming.nl/meer_nieuws/nieuwsberichten/Arcief-2015/weijers-publiceert-artikel-over-prenatale-kinderbescherming.aspx?cp=103&cs=34660

19 nov. 2015: Cursus Verdieping Jeugdstrafrecht voor advocaten, Chateau St.Gerlach, Valkenburg.

2 nov. 2015: ‘Wanneer ingrijpen’, Lezing Raad voor de Kinderbescherming, Eindhoven.

29 okt.: Lezing Effectieve interventies, Symposium UvA, Balie Amsterdam.

11 sept. 2015: Presentatie nieuwe editie van Jeugdcriminologie, Academiegebouw UU.

26 juni: 2015 Training ‘Communiceren met adolescenten en hun ouders’, SSR, Utrecht.

19 jun 2015: Lezing ‘Jonge veelplegers’, Politie Utrecht Terwijde.

8 juni 2015: Prenatale kinderbescherming, Symposium Raad voor de Kinderbescherming, Mammoni, Utrecht.

12 mei 2015: Communiceren met adolescenten, cursus voor kinderrechters en jeugdofficieren, SSR, Utrecht.

28 april 2015: Jonge veelplegers en adolescentenstrafrecht, Reclassering Nederland, Raadszaal UU.

29 jan. 2015: Lezing over Aanpak Jonge veelplegers, voor gemeente Amsterdam, Jan Bommerhuis, Amsterdam

2014 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, laat voorstel om volhardende jonge veelplegers onder financiele curatele te stellen onderzoeken. Dit idee is onlangs door kamerlid Van Nispen (SP) aan de staatssecretaris voorgelegd onder verwijzing naar het voorstel dat Ido Weijers heeft gelanceerd in zijn nieuwe boek Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers.

Naar aanleiding van de presentatie van Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers op het congres Jonge Veelplegers, op 25 september 2014 in Jaarbeurs Utrecht, was Ido Weijers in het nieuws:

25 sept. 2014: ‘Pluk de jeugdige veelpleger ‘EenVandaag TV

23 sept. 2014: De kennis van Nu radio 5 over het boek Jonge Veelplegers

22 sept. 2014: Eenvandaag Radio 1 over boek Jonge Veelplegers en het congres

21 sept. 2014: 19:00 – 20:00 in Argos (NCRV) over decentralisatie jeugdzorg

18 sept. 2014:: artikel ‘Een crimineel die stopt is een held’ NRC.

20 dec. 2012, Interview in Nieuwsuur (begint na 28.40 min)

21 april 2012: Interview in De Volkskrant

22 maart 2012: Lezing t.g.v. 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen.

20 november 2011: Mulock Houwerlezing, Kinderrechtenhuis, Leiden.