rechter-300x171

RECHTSPRAAK: Rechter moet elke schijn van partijdigheid vermijden

15 september 2017

Rechters moeten er bij de behandeling van een zaak altijd op letten de schijn van partijdigheid te vermijden. Om die reden komen rechters bijvoorbeeld de zittingszaal bij een strafzaak standaard niet tegelijk en door dezelfde deur binnen als de officieren van justitie. En zo zullen rechters doorgaans om dezelfde reden zeer terughoudend zijn met zowel ironische als lovende opmerkingen richting een van de partijen. En als een jongere of een van zijn ouders in een jeugdstrafzaak bijvoorbeeld wordt verzocht om even op de gang plaats te nemen, dan zullen de rechters altijd proberen duidelijk te maken dat ze dit verzoek doen in het belang van de jeugdige verdachte en zeker niet om hem te benadelen. Maar zo’n volstrekt onpartijdige, neutrale houding valt lang niet altijd mee. In jeugdstrafzaken bijvoorbeeld waar het bewijs overduidelijk is en de jongere glashard ontkent, kan dat best lastig zijn, zeker als de officier van zijn kant de jongere niet stevig aanpakt. Continue reading

Mondige ouders, boze burgers en de gang naar de rechter

6 september 2017

Begin deze week diende bij de rechtbank Utrecht een zaak van de ouders van een 7-jarige tegen de school van hun dochter. De ouders konden zich niet neerleggen bij de beslissing van de school om hun dochtertje in een combinatieklas van groep 3 en 4 te plaatsen. Naar hun mening was hun kind ‘veel te intelligent’ om in een combinatieklas met jongere leerlingen te zitten. Zij eisten niet alleen dat hun dochter binnen 24 uur in de klas van haar vriendinnen zou worden geplaatst, maar zij wilden bij de rechter ook de verzekering van de school afdwingen dat hun dochter ook in de komende jaren nooit meer in een combinatieklas terecht zou komen. Continue reading

Meeroudergezag als voorbeeld van progressieve wind?

24 augustus 2017

Als de voortekenen niet bedriegen krijgen we met het volgende kabinet Rutte niet bepaald meer progressief beleid, noch van de aanpak van de vluchtelingenproblematiek, noch op het gebied van het milieu, noch op sociaal economisch terrein. Het is opvallend hoe desalniettemin een aantal spindoctors en sommige media de te verwachten rechtse koers toch met een lintje ‘progressief’ proberen op te sieren. Dan gaat dat lintje ineens om de wet op het voltooid leven en om het voorstel voor meerouderschap en meeroudergezag. Het bericht dat beide voorstellen in de formatiebesprekingen voorlopig on hold zouden worden gezet was voor een groepje Amsterdamse D66-ers reden om de onderhandelaars van hun partij en de VVD via het Parool van 18 augustus op te roepen om ‘onze vrijheden niet te laten inperken door een kleine minderheid.’ Nog dezelfde dag wierp Raoul du Pre in de Volkskrant de vraag op of Rutte III ‘mee vaart op conservatieve wind.’ Continue reading

Erken belang van het kind in ons vreemdelingenrecht

14 augustus 2017

‘Je zet kinderen niet gescheiden van hun ouders het land uit’ stelde Kinderombudsman Margrite Kalverboer afgelopen maandag in het Algemeen Dagblad. Dezelfde ochtend was de moeder van Lily en Howick zonder beide kinderen overhaast op het vliegtuig naar Armenië gezet. ‘Bedenk in welke angst deze kinderen nu zonder hun moeder moeten leven en dat je hen een ervaring meegeeft die zij nooit maar dan ook nooit meer zullen vergeten. Zij ondergaan hierdoor een onherstelbare traumatische ervaring.’ Kalverboer weet waarover ze praat. Als onderzoeker heeft ze aangetoond dat de kans zeer groot is dat kinderen die in Nederland geworteld zijn ernstige ontwikkelingsschade oplopen als ze worden teruggestuurd naar het land waarvan ze de taal noch de cultuur kennen. Continue reading

Zet alles op alles om consensus te bereiken bij ernstig ziek kind

21 juli 2017

Een jongen van bijna 12 jaar arriveert in een rolstoel bij het ziekenhuis. Zes weken daarvoor kon hij nog van alles, nu heeft hij zoveel pijn dat hij zelfs niet meer zelfstandig uit de rolstoel kan opstaan. Hij heeft een ongeneeslijke hersentumor. De oncoloog vertelt hem dat hij alleen nog het ziekteproces kan afremmen. Hij hoort graag van hem wat voor hem het belangrijkst is. Het antwoord volgt meteen: uit de rolstoel, de tuin in en zwemmen. De arts legt hem de keuze voor: orale chemotherapie thuis of voor een infuus een paar dagen naar het ziekenhuis. Terwijl de arts nog bezig is dit toe te lichten, zit de jongen al uitgebreid te knikken zodra het gaat over thuis medicijnen slikken. Continue reading

Onderzoek naar ‘erfelijke armoede’

13 juli 2017

Het is vakantie en dan gebeuren er soms gekke dingen in de media. Zo bericht de NOS dat de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gaat doen naar ‘erfelijke armoede‘. Het blijkt te gaan om armoede die al generaties aanwezig is in de Drents-Groningse Veenkoloniën en die voortdurend van ouders naar kinderen zou worden overgedragen. Het onderzoek loopt van 2017 tot 2020 en kost 60.000 euro. Continue reading

Arm kind in Amerika, deel 4

4 juli 2017

Elke dag vallen er in de VS ruim 30 doden en meer dan 200 gewonden als gevolg van schietpartijen. Bijna een derde van de slachtoffers is onder de 21 jaar. Jaarlijks worden 17.000 kinderen door kogels geraakt en bijna 2600 kinderen laten daarbij het leven. Ter vergelijking: in ons land vallen er jaarlijks ruim 40 doden vanwege gebruik van vuurwapens waaronder een enkele maal een kind. Verhoudingsgewijs worden er in de VS jaarlijks bijna 150 maal zoveel kinderen gedood ten gevolge van een schietpartij als in Nederland. Continue reading

Rechtsstaat en asielkind

30 juni 2017

Wat heerlijk dat we over zo’n leger van commentatoren, columnisten en analisten beschikken die ons twee weken geleden en bloc kwamen uitleggen dat mensenrechten als het erop aan komt aan de kant geschoven kunnen worden. Wat fantastisch dat er in ons welvarende land in de media zo’n consensus bestaat over de redelijke opstelling van het ‘motorblok’ als het om het vluchtelingenverdrag gaat. Een waarlijk visionaire geest noemde hun asielparagraaf, waarin de Turkije-deal als voorbeeld voor vluchtelingen-deals met Noord Afrikaanse landen wordt voorgesteld, zelfs ‘politieke vooruitgang’. Rob van Wijk spande waarschijnlijk de kroon met zijn stelling in Trouw dat ‘GroenLinks de rechtsstaat opoffert aan een ideaal dat al in 2015 achterhaald was.’ Hoe men de extreem lastige vluchtelingenproblematiek en de positie van ons land daarin ook taxeert, wie vasthouden aan mensenrechtenverdragen voorstelt als bedreiging van de rechtsstaat zet de wereld op z’n kop. Dergelijk commentaar barst van het politieke venijn, maar is uiteraard niet serieus. Continue reading

Van Rijn zet eerste stappen

22 juni 2017

Noch tijdens de verkiezingen, noch in de formatiebesprekingen speelde het tot nu toe ook maar enige rol, maar er zijn werkelijk ernstige problemen in de jeugdzorg als gevolg van de decentralisatie ervan naar de gemeenten. Wellicht was dit voor de meeste partijen tot nu toe electoraal te weinig interessant om zich echt druk om te maken en bleef het naar aanleiding van een incident steeds bij een enkele vraag aan de verantwoordelijke bewindspersoon. Waarschijnlijk is echter minstens zo belangrijk dat de overgrote meerderheid van de politieke partijen zich heeft verbonden aan de uitgangspunten en de condities van de transitie. En dat impliceert ook dat ze ertoe neigen mogelijk kritische vragen primair richting de gemeenten en niet echt naar de rijksoverheid te richten, geheel naar het masterplan achter de transitie. Continue reading