Deze blogs verschijnen ook op http://blog.pedagogiek.nu

 rechter-300x171

RECHTSPRAAK:   Vechten en verhuizen en de wens en het belang van het kind

13 oktober 2017

Een bekende poging om voldongen feiten te scheppen in het kader van een vechtscheiding is de verhuizing van de ene ouder met kind naar een andere gemeente. Het kan geen kwaad als in brede kring bekend wordt dat zo’n typische pokerzet zelden slaagt, doordat de rechtbank hier een stokje voor kan steken. Een mooi voorbeeld biedt een recente casus waarin de rechters een dergelijke kwestie met bijzondere zorg en op voorbeeldige wijze richting de kinderen hebben aangepakt.

Vader en moeder hebben gezamelijk ouderlijk gezag over hun beide kinderen. De kinderen (14 en 16) verblijven sinds de scheiding bij hun moeder. Moeder heeft het plan opgevat met beide kinderen naar Zwitserland te verhuizen. Vader is het daar niet mee eens. Moeder heeft nog lang niet helder voor ogen of dat wel kan, of ze de kinderen daarmee niet in ernstige problemen brengt en hoe ze dat wil realiseren, maar ze toont zich vastbesloten en heeft de kinderen ervan overtuigd dat dit voor hen alledrie het beste is. Daarop verzoekt vader de rechtbank om de hoofdverblijfplaats van de kinderen bij hem te bepalen en beide kinderen te mogen inschrijven in de basisregistratie en op een school in zijn gemeente. De rechtbank stemt hiermee in. Moeder ziet hiermee haar verhuiswens gefrustreerd en gaat tegen deze beslissing in beroep.

Het hof komt echter wat betreft het cruciale punt tot eenzelfde oordeel als de rechtbank: moeder heeft (opnieuw) onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een noodzaak is om te verhuizen, ze heeft niet aannemelijk kunnen maken dat deze ingrijpende verhuizing goed is voorbereid, dat cruciale zaken als woning, werk en onderwijs zijn geregeld en dat de zorgen over de gevolgen voor de kinderen en voor de positie van de vader zijn weggenomen. Daarentegen ziet het hof geen aanleiding om het hoofdverblijf van de kinderen te wijzigen naar de vader, aangezien de kinderen zich daartegen verzetten, zij al heel lang bij hun moeder wonen en er geen aanwijzingen zijn dat de opvoedingssituatie bij de moeder ontoereikend is.

De rechters hebben voor hun beslissing ook met beide kinderen gesproken. Interessant is nu dat het hof op verzoek van het jongste kind zijn overweging uitdrukkelijk in gewone mensentaal heeft uitgeschreven. Beide kinderen hebben duidelijk gemaakt dat ze helemaal enthousiast zijn over het plan van hun moeder, allereerst omdat dit in verband met astma voor haar gezondheid beter zou zijn en de oudste denkt dat het ook voor hem beter zou zijn, omdat hij ook last zou hebben van astma en pollenallergie. De jongste voert bovendien aan dat hij het niet leuk vindt op school omdat ie wordt gepest; hij denkt dat de mensen in Zwitserland aardiger zijn en rustiger. Beide kinderen zijn ontevreden over de houding van hun vader, omdat hij het niet eens is met dit plan. Daarom willen ze geen contact meer met hun vader, terwijl dat voorheen geen probleem was.

Daarop schrijven de rechters dat ze begrijpen dat de kinderen veel zin hebben om naar Zwitserland te verhuizen en dat het belangrijk is voor kinderen om het fijn te hebben waar ze wonen. Maar, vervolgt het hof, ‘het is niet goed voor kinderen dat ze in een vreemd land gaan wonen, terwijl het erg onzeker is of dat blijvend kan zijn (of dat mag van het land en of het financieel kan), of ze daar hun school kunnen oppakken zonder te grote achterstand – ze moeten om te beginnen de taal nog leren – en of ze daar vrienden kunnen maken.’ De rechters hebben de indruk dat de kinderen een te ideaal beeld hebben van het wonen in Zwitserland. Bovendien stelt het hof dat opgroeiende kinderen een moeder en een vader nodig hebben. ‘Deze tijd van opgroeien tot hun 18e jaar kunnen zij niet overdoen.’ Het hof vindt het argument van de gezondheid van de moeder en de minderjarige niet zo sterk dat ze hiervoor per se naar Zwitserland moeten verhuizen. Ook de andere argumenten vinden de rechters geen goede redenen voor die verhuizing. ‘De problemen van school, vrienden en contact met vader kunnen net zo goed in Nederland worden besproken en aangepakt. Dat kunnen de ouders samen doen en als dat niet lukt kunnen zij hierbij hulp zoeken.’ De rechters schrijven dat zij het ‘jammer vinden voor de kinderen dat zij, omdat hun ouders niet goed met elkaar kunnen overleggen, nu in zo’n spannende en onzekere situatie terecht zijn gekomen.’

Het fraaie van deze uitspraak is dat hiermee strikt de wettelijke criteria worden gevolgd, terwijl de argumenten en de taal zo uit de gereedschapskist van de pedagoog lijken te komen.

Komt Rutte III met verbetering perspectief jeugdhulp?

18 september 2017

Zoals bekend werden in 2015 verschillende zorgtaken waaronder de jeugdhulp overgeheveld van het Rijk en de provincies naar de gemeenten. De overheveling ging gepaard met een bezuinigingsoperatie van miljarden euro’s die jarenlang doorgaat. Eind 2015 bleek echter al uit een monitor van de VNG dat ruim driekwart van de gemeenten gemeentelijke middelen moest toevoegen aan het jeugdhulpbudget om dat kalenderjaar uit te komen. Het jaar daarop kondigde de helft van de jeugdhulpregio’s aan dat ze verwachtten dat jaar op een tekort uit te komen wat betreft het jeugdhulpbudget. Eind 2016 bleek uit onderzoek onder 215 gemeenten dat meer dan de helft van de gemeenten verwachtte zowel in dat jaar als in 2017 niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Continue reading

 

rechter-300x171

RECHTSPRAAK: Rechter moet elke schijn van partijdigheid vermijden

15 september 2017

Rechters moeten er bij de behandeling van een zaak altijd op letten de schijn van partijdigheid te vermijden. Om die reden komen rechters bijvoorbeeld de zittingszaal bij een strafzaak standaard niet tegelijk en door dezelfde deur binnen als de officieren van justitie. En zo zullen rechters doorgaans om dezelfde reden zeer terughoudend zijn met zowel ironische als lovende opmerkingen richting een van de partijen. En als een jongere of een van zijn ouders in een jeugdstrafzaak bijvoorbeeld wordt verzocht om even op de gang plaats te nemen, dan zullen de rechters altijd proberen duidelijk te maken dat ze dit verzoek doen in het belang van de jeugdige verdachte en zeker niet om hem te benadelen. Maar zo’n volstrekt onpartijdige, neutrale houding valt lang niet altijd mee. In jeugdstrafzaken bijvoorbeeld waar het bewijs overduidelijk is en de jongere glashard ontkent, kan dat best lastig zijn, zeker als de officier van zijn kant de jongere niet stevig aanpakt. Continue reading

Mondige ouders, boze burgers en de gang naar de rechter

6 september 2017

Begin deze week diende bij de rechtbank Utrecht een zaak van de ouders van een 7-jarige tegen de school van hun dochter. De ouders konden zich niet neerleggen bij de beslissing van de school om hun dochtertje in een combinatieklas van groep 3 en 4 te plaatsen. Naar hun mening was hun kind ‘veel te intelligent’ om in een combinatieklas met jongere leerlingen te zitten. Zij eisten niet alleen dat hun dochter binnen 24 uur in de klas van haar vriendinnen zou worden geplaatst, maar zij wilden bij de rechter ook de verzekering van de school afdwingen dat hun dochter ook in de komende jaren nooit meer in een combinatieklas terecht zou komen. Continue reading

Meeroudergezag als voorbeeld van progressieve wind?

24 augustus 2017

Als de voortekenen niet bedriegen krijgen we met het volgende kabinet Rutte niet bepaald meer progressief beleid, noch van de aanpak van de vluchtelingenproblematiek, noch op het gebied van het milieu, noch op sociaal economisch terrein. Het is opvallend hoe desalniettemin een aantal spindoctors en sommige media de te verwachten rechtse koers toch met een lintje ‘progressief’ proberen op te sieren. Dan gaat dat lintje ineens om de wet op het voltooid leven en om het voorstel voor meerouderschap en meeroudergezag. Het bericht dat beide voorstellen in de formatiebesprekingen voorlopig on hold zouden worden gezet was voor een groepje Amsterdamse D66-ers reden om de onderhandelaars van hun partij en de VVD via het Parool van 18 augustus op te roepen om ‘onze vrijheden niet te laten inperken door een kleine minderheid.’ Nog dezelfde dag wierp Raoul du Pre in de Volkskrant de vraag op of Rutte III ‘mee vaart op conservatieve wind.’ Continue reading

Erken belang van het kind in ons vreemdelingenrecht

14 augustus 2017

‘Je zet kinderen niet gescheiden van hun ouders het land uit’ stelde Kinderombudsman Margrite Kalverboer afgelopen maandag in het Algemeen Dagblad. Dezelfde ochtend was de moeder van Lily en Howick zonder beide kinderen overhaast op het vliegtuig naar Armenië gezet. ‘Bedenk in welke angst deze kinderen nu zonder hun moeder moeten leven en dat je hen een ervaring meegeeft die zij nooit maar dan ook nooit meer zullen vergeten. Zij ondergaan hierdoor een onherstelbare traumatische ervaring.’ Kalverboer weet waarover ze praat. Als onderzoeker heeft ze aangetoond dat de kans zeer groot is dat kinderen die in Nederland geworteld zijn ernstige ontwikkelingsschade oplopen als ze worden teruggestuurd naar het land waarvan ze de taal noch de cultuur kennen. Continue reading

Zet alles op alles om consensus te bereiken bij ernstig ziek kind

21 juli 2017

Een jongen van bijna 12 jaar arriveert in een rolstoel bij het ziekenhuis. Zes weken daarvoor kon hij nog van alles, nu heeft hij zoveel pijn dat hij zelfs niet meer zelfstandig uit de rolstoel kan opstaan. Hij heeft een ongeneeslijke hersentumor. De oncoloog vertelt hem dat hij alleen nog het ziekteproces kan afremmen. Hij hoort graag van hem wat voor hem het belangrijkst is. Het antwoord volgt meteen: uit de rolstoel, de tuin in en zwemmen. De arts legt hem de keuze voor: orale chemotherapie thuis of voor een infuus een paar dagen naar het ziekenhuis. Terwijl de arts nog bezig is dit toe te lichten, zit de jongen al uitgebreid te knikken zodra het gaat over thuis medicijnen slikken. Continue reading

Onderzoek naar ‘erfelijke armoede’

13 juli 2017

Het is vakantie en dan gebeuren er soms gekke dingen in de media. Zo bericht de NOS dat de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gaat doen naar ‘erfelijke armoede‘. Het blijkt te gaan om armoede die al generaties aanwezig is in de Drents-Groningse Veenkoloniën en die voortdurend van ouders naar kinderen zou worden overgedragen. Het onderzoek loopt van 2017 tot 2020 en kost 60.000 euro. Continue reading

Arm kind in Amerika, deel 4

4 juli 2017

Elke dag vallen er in de VS ruim 30 doden en meer dan 200 gewonden als gevolg van schietpartijen. Bijna een derde van de slachtoffers is onder de 21 jaar. Jaarlijks worden 17.000 kinderen door kogels geraakt en bijna 2600 kinderen laten daarbij het leven. Ter vergelijking: in ons land vallen er jaarlijks ruim 40 doden vanwege gebruik van vuurwapens waaronder een enkele maal een kind. Verhoudingsgewijs worden er in de VS jaarlijks bijna 150 maal zoveel kinderen gedood ten gevolge van een schietpartij als in Nederland. Continue reading