Alle publicaties

2022

Weijers, I. (2022) Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. & uit Beijerse, J. (2022) Een eeuw jeugdstrafrechter. Hoog tijd voor herbezinning op zijn rol, Nederlands Juristenblad 2022/ 12, 897-903.

Weijers, I., Rap, S.E. & uit Beijerse, J. (2022) Geef de jeugdstrafrechter zijn regierol terug in de executiefase, in: J.H. de Graaf & G.C.A.M. Ruitenberg (red.) Honderd jaar kinderrechter, 95-101.

Weijers, I. (2022) Geen ‘verjonging’ en ‘verharding’ van de jeugdcriminaliteit, wel terechte zorgen om klein aantal jonge criminele routiniers, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Weijers, I. (red.) (2022) Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (geheel herziene 4e druk).

Weijers, I. (2022) De burger kan niet wachten. 2021 door de ogen van onze ombudslieden, Pedagogiek in Praktijk 127, 40-43.

Weijers, I. & Huijer, J. (2022) Jeugdrecht in de praktijk, Amsterdam: SWP (geheel herziene 4e druk).

Weijers, I. (2022) Jongerenrechtbank. De jeugdstrafzitting als kinderspel? Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging

Weijers, I. (2022) Geen jongerenrechtbank op school, Pedagogiek in Praktijk 126, 18-23.

2021

Weijers, I. (Ed.) (2021). Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief. Den Haag: Boom juridische uitgevers (geheel herziene 5e druk).

Weijers, I. (2021) Ik had geld nodig. Over schulden en criminaliteit, Pedagogiek in Praktijk 124, 20-23.

Weijers, I., Ferwerda, H. & Roks, R. (2021) Te groot voor de wijkagent, te klein voor de recherche. Een vergeten groep: jonge doorgroeiers in de criminaliteit, Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging

Weijers, I. (2021) Dossier jeugdzorg. Extra miljarden lossen problemen niet op; nieuw plan jeugdbescherming zorgt voor extra problemen, Nederlands Juristenblad 25, 2026-2033.

Weijers, I. (2021) Kwajongens en zware jongens. Inleiding in de jeugdcriminologie, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2021) Jeugdstrafrecht, in: W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia & C.C.A.M. Ruitenberg (red.) Familierecht. Een introductie (4e druk) (pp. 457-480), Den Haag: Boom Juridisch.

Weijers, I., Ferwerda, H. & Roks, R. (2021) Verharding van de jeugdcriminaliteit. Het probleem van de potentiële doorgroeiers, Nederlands Juristenblad 8 (1), 14-20.

Weijers, I. & Geerlings, Y. (2021) Ouders aanpakken als hun kind over de schreef gaat? Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging 3, 146-154.

2020

Weijers, I. (red.) (2020) Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (geheel herziene 3e druk).

Weijers, I. (2020) The role of partners and parents in young persistent offenders’ struggle to quit crime, European Journal of Probation 12 (2), 112-126.

Weijers, I. (2020) Sancties voor ouders vanwege misdragingen van hun kind? Boom Strafblad 5.

Weijers, I. (2020) De bestudering van desistance from crime tijdens het stopproces, Tijdschrift voor Criminologie 62 (4), 452-456.

Weijers, I. (2020) Wordt de jeugd geweldadiger? Pedagogiek in Praktijk

Weijers, I. (2020) Stoppen met criminaliteit door jongvolwassen veelplegers: de rol van de vriendin en de moeder, Panopticon41 (6), 516-529.

Weijers, I. (2020) Jonge veelplegers en hun worsteling om te stoppen met criminaliteit. Een vierfasenmodel, Tijdschrift voor Criminologie 62 (2-3), 228-246.

Weijers, I. (2020) Aanpak agressie tegen jeugdbeschermers, Sozio Special Opleiding & Werk 2020, 28-31.

2019

Weijers, I. (2019) Veelplegers aanpakken. 81 jonge veelplegers 15 jaar gevolgd, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2019) Drie ingrepen om de jeugdzorg te redden, Justitiële verkenningen 45 (6), 26-41.

Weijers, I. (2019) De invloed van ouders en vriendin op desistance from crime, Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging, 58-66.

Weijers, I. (2019) Jeugdrecht in de praktijk, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2019) Jonge veelplegers en de rol van hun ouders, Pedagogiek in Praktijk

2018

Weijers, I. (2018). De Amsterdamse Top600 vraagt om bijsturing, Nederlands Juristenblad jrg. 93 (36), 2732-2737.

Weijers, I. (2018). Een aparte aanpak voor jonge veelplegers, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 40 (11), 303-307.

Weijers, I. (2018). Jonge veelplegers en de rol van hun ouders, Pedagogiek in Praktijk.

Weijers, I. (2018). Beheer de buidel van boefjes. JeugdenCo 12 (5), 32-33.

Weijers, I. (2018). Jeugdstrafrecht, in: W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia & C.C.A.M. Ruitenberg (red.) Familierecht. Een introductie (pp. 427-448), Den Haag: Boom Juridisch.

Weijers, I. (2018). Children and the law in the Netherlands. A comparative introduction, Second edition, Den Haag: Eleven.

Weijers, I. (2018). ‘De strijd tegen de vechtscheiding.’ Tijdschrift Conflicthantering jrg. 13 (1), 40-43.

Weijers, I. (2018). ‘Jeugdsanctie voor jongvolwassen veelpleger? Rafelranden van het adolescentenstrafrecht,’ Nederlands Juristenblad jrg. 93 (11), 739-745.

2017

Weijers, I. (2017). Children and the law in the Netherlands. A comparative introduction, Den Haag: Eleven.

Weijers, I. (Ed.) (2017). Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief. Den Haag: Boom juridische uitgevers (geheel herziene 4e druk).

Weijers, I. (2017) Gezag en minderjarigheid, in: Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, (pp.83-94), Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. & Huijer, J. (2017) Jeugdhulp en jeugdbescherming, in: Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, (pp.95-114), Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. (2017). ‘Meerouderschap en meeroudergezag in het belang van het kind?’ Tijdschrift voor Jeugdrecht in de Praktijk (febr.), 43-46.

Weijers, I. (2017) Is family life niet genoeg? Tijdschrift Relatierecht en Praktijk 8, 44-46.

Weijers, I. (2017). ‘Grenswerk: jeugdstrafrecht en neurowetenschappen’, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 39 (4), 104-107.

2016

Weijers, I. (red.) (2016). Justitiële interventies voor jeugdige daders. Den Haag: Boom/ Lemma (geheel herziene 2e druk).

Weijers, I. (2016). Rotjeugd. Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen. Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2016). ‘The MACR in continental Europe has a solid rational base’. Northern Ireland Legal Quarterly 67 (3), 301-310.

Weijers, I. (2016). ‘Young persistent offenders age out of crime, unless they are successful.’ Conference paper Bangkok, Researchgate.

Weijers, I. & Huijer, J. (2016). ‘Omissie in de kinderbeschermingswet dwingt rechter tot creativiteit’, UCERF Actuele ontwikkelingen in het familierecht, 65-74.

Huijer, J. & Weijers, I. (2016). ‘De aanvaardbare termijn in jeugdbeschermingszaken’, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 40 (7/8), 164-169.

Weijers, I. (2016). ‘Inleiding’ in: Weijers, I. (red.) Justitiële interventies voor jeugdige daders (pp. 11-19). Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. (2016). ‘Kinderen en zelfbeschikking over hun leven. Het verhaal van het kind’. Pedagogiek in Praktijk.

2015

Weijers, I., Rap, S. & Hepping, K. (2015). ‘Juvenile justice and juvenile crime: The tradition and topicality of an interdisciplinary approach’, in: F. de Jong (ed.) Overarching views of crime and deviancy. Rethinking the legacy of the Utrecht School (pp. 367-384). The Hague: Eleven international publishing.

Weijers, I. & Eliaerts, C. (red) (2015). Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (geheel herziene 2e druk).

Weijers, I. & Eliaerts, C. (2015). ‘Jeugdcriminaliteit: wetenschap, media en politiek’, in: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red) Jeugdcriminologie (pp. 13-24). Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. (2015). ‘Een historisch perspectief op jeugdcriminaliteit’, in: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red) Jeugdcriminologie (pp. 25-42). Den Haag: Boom/ Lemma.

Sonderman, J., Krabbendam, A. & Weijers, I. (2015). ‘Criminele meisjes’, in: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red) Jeugdcriminologie (pp. 153-171). Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. (2015). ‘Jonge veelplegers groeien eruit, tenzij ze slagen, in: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red) Jeugdcriminologie (pp. 531-552). Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. (2015). ‘Prenatale kinderbescherming. Nuttig maar ook dubieus advies’, Tijdschrift voor familie en jeugdrecht 37, Oktober (11) , 233-235

Weijers, I. (2015). ‘De terugkeer van de “kinderlijke delinquent”? Wisselende kindbeelden in een eeuw jeugdstrafrecht’, Justitiele Verkenningen 5, 97-111

Weijers, I. (2015). ‘Het verplichte ouderschapsplan’, Tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk 5, (2), 26-30.

2014

Rap, S., & Weijers, I. (2014). The effective youth court. Juvenile justice procedures in Europe. The Hague: Eleven international publishing.

Weijers, I. & Drie, D. v. (2014). Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers. Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (Ed.) (2014). Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief. Den Haag: Boom juridische uitgevers (geheel herziene 3e druk).

Weijers, I. & Dronkers, C. (2014). ‘Jongvolwassenen en jeugdstrafrecht” , pp.179-187. In I. Weijers (Ed.), Jeugdstrafrecht. In internationaal perspectief. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Vries, S. de, Rap, S., & Weijers, I. (2014). ‘Le juge des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas. J’essaime…Pour une autre justice 28, 66-82.

Weijers, I. (2014). ‘Decentralisatie jeugdzorg leidt tot ongelofelijke verspilling en bureaucratie’. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 4, 24-27.

Weijers, I. (2014). ‘Vijfentwintig jaar Kinderrechtenverdrag’, Pedagogiek in Praktijk 82, Jrg. 20, pp.26-28.

2013

Rap, S. & Weijers, I. (2013). ‘The role of the lawyer and parents in the youth court: a pedagogical perspective’, International Association of Youth and Family Judges and Magistrates Chronicle.

Rap, S. & Weijers, I. (2013). ‘Der Jugendstrafprozess in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden’, Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 24, 304-312.

Drie, D. van, Weijers, I, Prop, L. & Huijer, J. (2013). Jeugdige veelplegers vijf jaar later, Willem Pompe Instituut/ U.U. , Utrecht.

Weijers, I. & Rap, S. (2013). ‘Strijd tegen de klok. De zitting bij de Nederlandse, Franse en Duitse kinderrechter’, Nederlands Juristenblad 88, 243-245.

Weijers, I., Drie, D. van & Groningen, S. van (2013). ‘ Eruit groeien/ eruit breken: stoppen met criminaliteit door jongvolwassen veelplegers’, Panopticon 34, 1, 5-18.

Weijers, I. (2013). ‘Jeugdwet biedt onvoldoende rechtsbescherming’, Nederlands Juristenblad, 2871-2873.

2012

Weijers, I. (2012.) Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (red.) (2012). Slachtoffer-dader gesprekken in de schaduw van het strafproces, Den Haag: Boom/ Lemma.

Huijer, J. & Weijers, I. (2012). ‘Tekortkomingen bij de uithuisplaatsing’, Nederlands Juristenblad 39, 2748-2754.

Weijers, I. (2012). ‘Het zeilmeisje revisited’, Tijdschrift voor familie en jeugdrecht 34, 5, 132-135.

Weijers, I. (2012). ‘Wat doen we met onze delinquente ‘jongelieden’?’ Proces 1922- 2012, 289-296.

Weijers, I. (2012). ‘”Adolescentenstrafrecht”: kanttekeningen bij voorstel staatssecretaris Teeven’ Ars Aequi, 198-202.

Weijers, I. (2012). ‘Het slachtoffer-dader gesprek als volwaardige mediation’, Nederlands Juristenblad 27, 1844-1848.

Weijers, I. (2012). ‘Inleiding’, in Weijers, I. (red.) Slachtoffer-dader gesprekken in de schaduw van het strafproces (pp.9-20) Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. (2012). ‘Slachtoffer dader mediation’, in Weijers, I. (red.) Slachtoffer-dader gesprekken in de schaduw van het strafproces (pp. 101- 123) Den Haag: Boom/ Lemma.

2011

Weijers, I. & Imkamp, F. (red.) (2011). Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (2e herziene druk), Den Haag: Boom/ Lemma.

Rap, S. & Weijers, I. (2011). De jeugdstrafzitting: een pedagogisch perspectief, Den Haag: Raad voor de Rechtspraak/ Research Memoranda 7, 2.

Hepping, K. & Weijers, I. (2011). Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces. De Utrechtse pilot Versterken Betrokkenheid Ouders, Amsterdam: SWP.

Liefaard, T., Rap, S. & Weijers, I. (2011). ‘Procedural justice for juveniles: a human rights and developmental psychology perspective’, International Association of Youth and Family Judges and Magistrates July, 47-52.

Hepping, K., Weijers, I. & Rap, S.E. (2011). ‘Aanwezigheid ouders bij de jeugdstrafzitting’, Tijdschrift voor familie en jeugdrecht 33, 5, 118-121.

Weijers, I. & Rap, S. (2011). ‘De pedagogische opgaven van de jeugdstrafzitting’ (pp. 221-232) in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) (2011) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (2e herziene druk), Den Haag: Boom/ Lemma.

De Jonge, G., Hepping, K. & Weijers, I. (2011). ‘De rol van de ouders in de jeugdstrafrechtspleging’ (pp.233-248) in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) (2011) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (2e herziene druk), Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. & Rap, S. (2011). ‘Nederland in Europa’ (pp. 295-308) in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) (2011) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (2e herziene druk), Den Haag: Boom/ Lemma.

Weijers, I. & Imkamp, F. (2011). ‘Discussie’ (pp. 375-384) in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) (2011) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (2e herziene druk), Den Haag: Boom/ Lemma.

2010

Drie, D. van & Weijers, I. (2010) ‘Wat doet jonge veelpleger stoppen met criminaliteit?’ Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging,

Kurtovic, E.M. & I. Weijers (2010) ‘Het Duitse jeugdstrafrecht’, Tijdschrift voor familie en jeugdrecht 32, 1, 8-13.

Vries, L.A. de & I. Weijers (2010) ‘De kinderrechter in het Franse jeugdstrafrecht’, Tijdschrift voor familie en jeugdrecht 32, 6, 162-167.

Liefaard,T., S.E. Rap & I. Weijers (2010) ‘De positie van de jeugdige verdachte in het strafproces’, Strafblad 8, 4, 283-295.

Weijers, I. (2010) ‘Jeugdcriminologie’, Strafblad 8, 4, 338-346.

Weijers, I. (2010) De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg (5e druk) Amsterdam: SWP.

2009

Weijers & T. Grisso (2009) Criminal responsibility of adolescents Youth as junior citizenship, in J. Junger-Tas & F. Duenkel (eds.) Reforming Juvenile Justice (pp. 45-67) Dordrecht: Springer.

Weijers, A. Nuytiens & J. Christiaens (2009) Transfer of minors to the criminal court in Europe: Belgium and the Netherlands, in J. Junger-Tas & F. Duenkel (eds.) Reforming Juvenile Justice (pp. 105-124) Dordrecht: Springer.

Koenraadt & I. Weijers (2009) Voorwoord, in: F. Koenraadt & I. Weijers (red.) Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr. Antoine Mooij (pp.V-VI) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2009) De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van minderjarigen, in: F. Koenraadt & I. Weijers (red.) Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr. Antoine Mooij (pp. 209-217) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & M. Kampijon (2009) Hangen, plegen en veel plegen, in: C. Brants & S. van der Poel (red.) Diverse kwesties. Liber amicorum prof.dr. Frank Bovenkerk (pp. 165-177) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Rap & I. Weijers (2009) Het Schotse jeugdstrafrecht, Tijdschrift voor familie en jeugdrecht 31, 11, 280-285.

Hepping & I. Weijers (2009) OTP-voorlichting voor Marokkaanse ouders, Utrecht: Veiligheidshuis

Kampijon & I. Weijers (2009): Jeugdige veelplegers Utrecht.Tussenrapportage/factsheet. Jeugdige veelplegers Utrecht

2008

Weijers & C. Eliaerts (red) (2008) Jeugdcriminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & F. Imkamp (red.) (2008) Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (red.) (2008) Justitiële interventies voor jeugdige daders en risicojongeren, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & C. Eliaerts (2008) Wetenschappers over een brandend vraagstuk, in: I. Weijers & C. Eliaerts (red) Jeugdcriminologie (pp.13-22) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Christiaens & I. Weijers (2008) Een historisch perspectief op jeugdcriminaliteit, in: I. Weijers & C. Eliaerts (red) Jeugdcriminologie (pp.23-36) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) De adolescent, in: I. Weijers & C. Eliaerts (red) Jeugdcriminologie (pp.71-83) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & A. Krabbendam (2008) Ontwikkelingspaden van ernstig criminele meisjes, in: I. Weijers & C. Eliaerts (red) Jeugdcriminologie (pp.109-123) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & F. Imkamp (2008) Inleiding, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.9-11) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) Geschiedenis van het jeugdstrafrecht, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.13-30) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) Grondslagen van jeugdstrafrecht, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.31-52) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & S. Rap (2008) Een landenvergelijking, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.161-172) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) Het verhoor van minderjarige verdachten, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.257-266) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) De leeftijdsgrenzen, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.267-282) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

De Jonge & I. Weijers (2008) De rol van de ouders in de jeugdstrafrechtspleging, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.283-296) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) De pedagogische opgaven van de jeugdstrafzitting, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.315-324) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) Slachtoffer-daderbemiddeling, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.325-336) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & F. Imkamp (2008) Discussie, in: I. Weijers & F. Imkamp (red.) Jeugdstrafrecht (pp.337-342) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) Inleiding, in: I. Weijers (red.) Justitiële interventies voor jeugdige daders en risicojongeren (pp.11-16) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers & U. Duinstra (2008) Empathietraining, in: I. Weijers (red.) Justitiële interventies (pp.319-332) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Van der Laan & I. Weijers (2008) De beleving van de vrijheidsbeneming, in: I. Weijers (red.) (pp.333-346) Justitiële interventies, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Weijers (2008) Stop Halt. Laat de politie kattenkwaad zelf afhandelen, Nederlands Juristenblad 18, 1095-1098.

Weijers (2008) Naschrift, Nederlands Juristenblad 28, 1725-1726.
M.I. Kampijon, I. Weijers (2008) Minderjarige veelplegers, Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht, 84-89.

Weijers, M. Bruning & G. de Jonge (2005) Ouders dwingen tot bijwonen jeugdstrafzitting is slecht idee, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 132-134.

Weijers (2008) Het gaat niet slecht met de Nederlandse jeugd, Justitiële Verkenningen 8/ 08: themanummer twaalfminners, 38-48.

Weijers (2008) ‘Het belang van het kind’ in het strafrecht, in: A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (red.) Constante waarden. Liber amicorum prof.mr. Constantijn Kelk (pp. 183-190) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2007

Weijers, I. & Liefaard, T. (2007) Youngsters, in: Boone, M. & Moerings, M. (eds.) Dutch Prisons. pp. 127-166. Den Haag: Boom.

Weijers, I. & Koenraadt, F. (2007) Een eeuw forensische psychiatrie en psychologie in Nederland, in Koenraadt, Kelk, C. & Vijselaar, J. (red.) Tussen behandeling en straf. Rechtsbescherming en veiligheid in de twintigste eeuw. pp.1-74. Kluwer/ Het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap.

Weijers, I. (2007) Art. 77b Sr: weinig gebruikt maar slecht gemotiveerd, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 29, 1, 14-19.

Weijers, I. (2007) Volwassen straf voor minderjarigen? Europa en de Verenigde Staten, Proces. Tijdschrift voor strafrechtspleging 86, 1, 9-15.

Weijers, I. & Liefaard, T. (2007) Jong vast – 1905 tot 1995. Vrijheidsbeneming in het Nederlandse jeugdstrafrecht, Proces 4, 173-181.

Weijers, I. & Liefaard, T. (2007) Jong vast – 1995 tot 2005. Vrijheidsbeneming in het Nederlandse jeugdstrafrecht – deel 2, Proces 5, 203-212.

Weijers, I. & Junger-Tas, J. (2007) Regels bij het verhoor van kinderen, Nederlands Juristenblad 10, 557-562.

Weijers, I. (2007) Het belang van het kind in het strafrecht, in: Cardol, G. & Theunissen, W. (red.) Het kind: bijzonder belangrijk. pp.157-167. Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2007) Gaan we met het Nederlandse jeugdstrafrecht de VS achterna? Tijdschrift voor Criminologie 49, 2, 170-178.

Weijers, I. (2007) De kinderrechter in Belgie, voorgeschiedenis en praktijk, Tijdschrift voor Criminologie 49, 2, 219-221.

Weijers, I. (2007) De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg (geheel herziene 4e druk) Amsterdam: SWP

2006

Weijers, I. (2006) Jeugdige dader, volwassen straf? Deventer: Kluwer.

Weijers, I. (2006) Armoederedenering ondenkbaar bij justitiële jongeren, Perspectief. Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming 14, 1, febr. 2006, 15.

Weijers, I. (2006) Toepassing gewoon strafrecht moet gemotiveerde uitzondering blijven, Perspectief. Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming 14, 7, nov. 2006, 15.

Vliet, J. van & Weijers, I. (2006) Jeugdreclassering juist intensiveren, Perspectief. Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming 14, 8, dec. 2006, 14

Weijers, I. (2006) Wel of geen samenplaatsing van PIJ-ers en OTS-ers, Tijdschrift voor Criminologie, 391-393.

2005

Abma, R. & Weijers, I. (2005) Met gezag en deskundigheid. De historie van het beroep psychiater in Nederland, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2005) De pedagogische uitdaging van het jeugdstrafrecht, Oratie Universiteit Utrecht 18 februari, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2005) Pedagogische aspecten van de politiële jeugdtaak, in: A.Ph. van Wijk, B. Diependaal, E.J.A Bervoets & W.Ph.Stol (red.) Politie en jeugd: Inleiding voor de praktijk, Elsevier: Politieacademie, 281-292.

Weijers, I. (2005) Jeugdige dader, volwassen straf?, Ontmoetingen: Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap 11, 51-63.

Weijers, I. (2005) ‘Mondige kinderen’, Justitiële Verkenningen 5, 05, 66-76.

Weijers, I. (2005) (red.) Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten: sleutelteksten uit het internationale debat, Amsterdam: SWP

Weijers, I. (2005) Kindermishandeling: geen wetswijziging, wel heldere criteria, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 27, 7/8, 169-174.

2004

Weijers, I. (2004) Voor straf trainen. Een onderzoek naar de effectiviteit van de competentietraining van BJAA in het kader van de leerstraf van HALT.Rapport in opdracht van Bureau Halt Amsterdam Amstelland.

Weijers, I. (2004) Requirements for Communication in the Courtroom: A Comparative Perspective on the Youth Court in England/ Wales and The Netherlands, Youth Justice. The Journal of the National Association for Youth Justice 4, 1, 22-31.

Weijers, I. (2004) Herstel van het gezag van de geschonden rechtsnorm, in Stokkom, B. van (red.) Straf en herstel. Ethische reflecties over sanctiedoeleinden, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 131-149.

2003

Weijers, I. (2003) Psychology and Delinquency, in J. Jansz & P. van Drunen (eds.) A Social History of Psychology, Oxford: Blackwell, 195-219.

Weijers, I. & Hokwerda, Y.M. (2003) Patterns and possibilities for pedagogical communication in juvenile court: England and Wales and The Netherlands, in: F. Dünkel & K. Drenkhahn (eds.) Youth Violence: New Patterns and Local Responses, Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 679-690.

Weijers, I. (2003) Mulock Houwer’s ‘Education for Responsibility’: A Chapter from the Dutch History of Institutional Upbringing, in M. Gijswijt-Hofstra & H. Marland (eds.) Cultures of Child Health Care in Britain and the Netherlands in the Twentieth Century, Amsterdam, New York: Rodopi, 169-188.

Weijers, I. (2003) Het herstelgesprek: overwegingen en aanbevelingen naar aanleiding van een studiereis, Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering 82, 4, 166-188.

Weijers, I. (2003) Mondigheid en opvoeding, Pedagogiek in Praktijk 16, 10-15.

Weijers, I. (2003) Ouders en rechter als moreel referentiepunt bij ernstig wangedrag van jongeren, in L.J.A. Vriens, J.M. Kuijpers & G.Zoon (red.) Nieuwe wegen voor vredeseducatie. Perspectieven voor de 21e eeuw, Amsterdam: SWP, 69-79.

2002

Weijers, I. & Duff, R. A.(eds.) (2002) Punishing Juveniles. Principle and Critique, Oxford: Hart.

Weijers, I. & Duff, A. (2002) Introduction: Themes in Juvenile Justice. In I. Weijers & R.A. Duff (eds.) (2002) Punishing Juveniles. Principle and Critique, Oxford: Hart , 1-19.

Weijers, I. (2002) The Moral Dialogue: a Pedagogical Perspective on Juvenile Justice, In I. Weijers & R.A. Duff (eds.) (2002) Punishing Juveniles. Principle and Critique, Oxford: Hart , 135-154.

Weijers, I. (2002) Restoration and the family: a pedagogical point of view. In L. Walgrave (ed.) Restorative Justice and the Law, Devon: Willan Publishing, 68-81.

Weijers, I. (2002) Recente literatuur over jeugdstrafrecht. Delikt & Delinkwent juni, 591-602.

Weijers, I. (2002) Zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland (1920-1980), Kind en Adolescent, Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 23, 82-96.

Weijers, I. (2002) De binnenhuisarchitectuur van de Nederlandse verzorgingsstaat, Gewina, Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 24, 196-206.

Weijers, I. (2002) De creatie van het mondige kind in het hedendaagse jeugdstrafrecht, in: S. Grotenhuis e.a. (red.) Individualisering en Pedagogisering. Gezinsbeleid na de jaren tachtig, Amsterdam: De Balie/ Nederlandse Gezinsraad, 123-135.

Weijers, I. (2002) Mondige kinderen. Opvoeding in de flexibele samenleving. In H. van de Braak & T. Bevers (red.) De waarde van instituties. Essays voor Anton Zijderveld, Amsterdam: Amsterdam University Press, 283-293.

Weijers, I. (2002) Family Group Conferencing. Een pedagogisch perspectief op herstelrecht voor jeugdige delinquenten. In J.R.M. Gerris (ed.) Jeugd en gezin. Gezamelijke invloed en verantwoordelijkheid, Assen: Van Gorcum, 73-85.

2001

Weijers, I. (2001) De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg, Amsterdam: SWP.

Weijers, I. (2001) Een pedagogisch perspectief op jeugdstrafrecht, Delikt & Delinkwent 31, 2, 192-211

Weijers, I. (2001) De pedagogische taak van de kinderrechter, in B. Levering & P. Smeijers (red.) Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek. Modern en postmodern, Amsterdam: Boom, 245-260.

Weijers, I. (2001) Family group conferencing: kantekeningen bij herstelrecht voor jeugdige delinquenten, Justitiële Verkenningen 3, 110-121.

Weijers, I. (2001) De rechter als moreel referentiepunt. Een zorgethische benadering, in: Boutellier, H., Kunneman, H. & Leest, J. (red.) De straf voorbij. Morele praktijken rondom het strafrecht, Amsterdam: SWP, 88-97.

Weijers, I. (2001) De kinderrechter als pedagoog, Pedagogiek in Praktijk 2, 16-21.

2000

Weijers, I. (2000) Schuld en schaamte. Een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Weijers, I. (2000) Punishment and Upbringing: considerations for an educative justification of punishment, Journal of Moral Education 29, 1, 61-73.

Weijers, I. (2000) Educational initiatives in mental retardation in nineteenth century Holland, History of Education Quarterly 40, 4, 460-476.

Weijers, I. (2000) Bildung versus Benefit? Educating the responsible expert, In F.P. Crawley, P. Smeijers & P.Standish (eds.), Nations and Culture in European Higher Education. Oxford: Berghahn Books, 121-133.

Weijers, I. (2000) Het moreel appel van de rechter, Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, 1, 2, 36-47.

Weijers, I. (2000) Het morele appel van de kinderrechter, Proces.Tijdschrift voor berechting en reclassering 79, 11/12, 169-174.

Weijers, I. (2000) Spreek dader aan op moreel besef. Een pedagogische visie op jeugdstrafrecht, 025. Tijdschrift over Jeugd, 8, 16-20.

Weijers, I. & B. Levering (2000) Advies mist solide grondslag, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 55, 7/8, Themanummer Jeugdzorgen, 676-681.

1999

Weijers, I. (1999) Juvenile Justice and the Origins of the Welfare State. Introduction, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7, 1, 3-4.

Weijers, I. (1999) The Debate on Juvenile Justice in the Netherlands, 1891-1901, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 7, 1, 63-78.

Weijers, I. (1999) The double paradox of juvenile justice, European Journal on Criminal Policy and Research 7, 3, 329-351.

Weijers, I. & Tonkens, E. (1999). Christianization of the soul. Religious traditions in the care for people with learning disabilities in the Netherlands in the nineteenth century, Social History of Medicine 12, 3, 351-369.

Tonkens, E. & Weijers, I. (1999). Autonomy, solidarity and selfrealization. Policy-views of Dutch institutions, Mental Retardation 37, 6, 468-476.

Weijers, I. (1999). The Dennendal experiment, 1969-1974. The legacy of a tolerant educative culture, In M. Gijswijt & R. Porter (eds.), Cultures of psychiatry and mental health in postwar Britain and the Netherlands, London: Wellcome Institute, 169-183.

Weijers, I. (1999) De ‘verantwoordelijkheidspedagogiek’ van Mulock Houwer. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de gestichtsopvoeding, Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs 15, 2, 82-102.

1998

Weijers, I. (1998) Het pedagogisch tekort van de strafrechtelijke kinderwet, Comenius 18, 1, 12-27.

Weijers, I. (1998) Straffen en opvoeden. Overwegingen voorafgaande aan een pedagogische rechtvaardiging van straf, Pedagogisch Tijdschrift Vol.23, 6, 355-368.

Leonards, C., Weijers, I. & Wel, F. van (1998). Nieuwe geschiedenissen van zwakzinnigen-zorg. Inleiding op het themadeel.Comenius. Vol.18, 4, (Themadeel: Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg), 307-309.

Weijers, I., Tonkens, E. & Mans, I. (1998) Verstandelijke handicap en burgerschap, Comenius Vol.18, 4, (Themadeel: Geschiedenis van de zwakzinnigenzorg), 310-324.

Weijers, I., B. Levering & G. Biesta (1998) Tussen isolement en verbondenheid. Inleiding. in: B. Levering, G. Biesta & I. Weijers (red.), Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek. Utrecht: SWP. 7-11.

Weijers, I. (1998) The education of the reflective expert. In P. Baggen, W. van Haaften & A. Tellings (eds.), The university and the knowledge society. 57-74.

1997

Weijers, I. (1997) Educating the modern intellectuals, International Journal of contemporary sociology, 81-91.

Weijers, I. (1997). The role of the intellectual in the knowledge society, in M. Döbler & Ph. Lawrence (eds.) The role of the intellectuals in contemporary Europe, London: Routledge, 65-87.

Weijers, I. (1997) De slag om Dennendal. Een terugblik op de jaren vijftig vanuit de jaren zeventig, in P. Luykx & P. Slot (red.), Een stille revolutie. Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig, Hilversum: Verloren, 45-65.

Weijers, I. & E. Tonkens (1997) De geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, in G.H. van Gemert & R.B. Minderaa (red.), Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, Assen: Van Gorcum, 15-32.

1996

Weijers, I. (1996) De misdadiger. In J. Jansz & P. van Drunen (red.) Met zachte hand. Opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief, Utrecht: Lemma, 187-204.

Weijers, I. & E. Tonkens (1996) Een sterk plekbesef. Dennendal revisited, Comenius 16, 2, 185-198.

Weijers, I. (1996) Bespreking van H. Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict & J.C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig, Comenius 16, 4, 433-436.

Weijers, I. (1996) Bespreking van James W. Trent, Inventing the feeble mind. A history of mental retardation in the United States & Annemieke Klijn (1995), Tussen caritas en psychiatrie. Lotgevallen van zwakzinnigen in Limburg 1879-1952, Gezondheid. Theorie in praktijk 4, 2, 215-219.

1995

Weijers, I. & P. Baggen (1995) De toekomst van de universiteit. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Weijers, I. (1995) Slecht en gek. Spanningsvelden in de behandeling van gestoorde delinquenten, in: Het verlangen naar openheid. De psychologisering van het alledaagse, Amsterdam: De Balie, 57-68.

Weijers, I. (1995) De klas, de klankmethode en het ontstaan van de achterblijver, Comenius 15, 4, 390-404.

Weijers, I. (1995) Calculerende genetica bedreigt sociale integratie. Twee visies op verstandelijk gehandicapten,Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek ,5, 2. 70-73.

Weijers, I. (1995) Langeveld en het ideaal van de mondige burger, Pedagogiek in Praktijk 3, 10-13.

Weijers, I. (1995) Mündige Bürger. Eine kulturhistorische Platzbestimmung der Pädagogik des M.J. Langeveld. Pädagogische Rundschau , Vol.49, 1, 61-72.

Weijers, I. (1995) Filosofie en wederopbouw 2. Het streven naar een Centrale Interfaculteit, Krisis, 15, 1, 74-86.

Weijers, I.1995. Het onbereikbare huis in De tranen der acacia’s en De avonden,in: F. Ruiter en W. Smulders (red.). De literaire magneet. Essays over Willem Frederik Hermans en de moderne tijd, Amsterdam: De Bezige Bij, 210-228.

Weijers, I. & P. Baggen (1995) De bevrijding van een eeuwenlange ideologische patstelling, in: M.N.A. Marrewijk e.a. (red.). De contouren van een bevrijde universiteit. Utrecht: Lemma, 109-120.

Weijers, I. (1995) De tussenstop. Pleidooi voor een korte academische opleiding, Pedagogisch Tijdschrift 20, 3, 3-13.

Weijers, I. (1995) De kwaliteit van de universiteit, Pedagogische Studiën. 72, 2, 133-140.

Weijers, I. (1995) Bezwaren tegen privatisering, Universiteit & Hogeschool 41, 2, 81-86.

Weijers, I. (1995) Langeveld en het ideaal van de mondige burger, Pedagogiek in Praktijk 3,10-13.

Weijers, I. (1995) De slag om Dennendal. Een terugblik op de jaren vijftig vanuit de jaren Zeventig, in: Een stille revolutie. Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig, VGTE, 68-86.

1994

Weijers, I. & E. Tonkens (1994) De actualiteit van Dennendal, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 49, 10, 1111-1118.

Weijers, I. (1994) Mondige burgers. Een cultuurhistorische plaatsbepaling van de pedagogiek van M.J. Langeveld, Pedagogisch Tijdschrift 19, 3, 189-206.

Weijers, I. & P. Baggen (1994) Vorming versus nut. De toekomst van het wetenschappelijk onderwijs, Comenius 14, 3, 302-316.

1993

Weijers, I. (1993) Democratie, intellectuelen en universiteit, Pedagogisch Tijdschrift.18, 1, 59-68.

Weijers, I. & P. Baggen (1993) De toekomst van de universiteit, Krisis 13, 4, 64-72.

Weijers, I. & P. Baggen (1993) Storen. De laatste strohalm van het idealisme, Pedagogische Studiën 70, 3, 214-216.

1992


Weijers, I. (1992) De erfenis van de Utrechtse School: de menselijke maat, in: H. Moerlandt e.a., De menselijke maat. Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Prof.dr. GP Hoefnagels, Arnhem: Gouda Quint, 1-8.

1991

Weijers, I. (1991) Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig, Amsterdam: SUA. (Dissertatie)

Weijers, I. (1991) Wetenschap in context. Terugblikken op de Urechtse School, Kennis & Methode 15, 3, 331-385.

1990


Weijers, I. (1990) Filosofie en Wederopbouw, Krisis. Tijdschrift voor Filosofie 10, 4, 65-71.

1989

Weijers, I. (1989) Madonna. Het modern-pastorale weten van het vrouwelijk lichaam, Tijdschrift voor vrouwenstudies 10, 3, 400-410.

1988

Weijers, I. (1988) Philip Kohnstamm: universeel intellectueel, vrijzinnig, Comenius 8, 3, 259-273.

Weijers, I. (1988) Van ons en voor iedereen. Het dilemma van een moderne rode omroep, in: Het negende jaarboek voor het democratisch socialisme, 106-131.

1986

Weijers, I. (1986) Bijsturen of het roer om. Inleiding op het werk werk van Claus Offe en Herman van Gunsteren, in: H. van Gunsteren e.a., Sturing en legitimatie, Siswo-Folia 14, Amsterdam: Siswo, 11-22.

Weijers, I. (1986) De staat en de beweging. Inleiding op het werk van Göran Therborn en Jan Berting, in: H. Berting e.a., Klassen en bewegingen, Siswo-Folia 15, Amsterdam: Siswo. 11-26.

Weijers, I. (1986) Verzorgingsstaat en ethiek. Inleiding in het werk van Ian Gough en Lolle Nauta, in: I. Gough e.a., Behoeften en belangen. Siswo-Folia 16, Amsterdam: Siswo. 11-26.

Weijers, I. (1986) Verzorgingsstaat en democratie. Inleiding op het werk van Pierre Rosanvallon en Siep Stuurman, in: P. Rosanvallon e.a., Consensus of strijd, Siswo-Folia 17, Amsterdam: Siswo, 11-29.

Weijers, I. (1986) Economische zelfstandigheid en verdeling van arbeid. Inleiding op het werk van Laura Balbo en Nicolaas Douben, in: L.Balbo e.a., Arbeid en inkomen, Siswo-Folia18, Amsterdam: Siswo, 11-24.

1985


Damsma, D., N. Siffels & I. Weijers (1985) Geen geld, geen goed. Het gezin van de zeildoekwever in Krommenie in de 19e eeuw, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 11, 2, 101-129.

Weijers, I. (1985) Involvement and Detachment, in: T. Hak, J. Haafkens & G. Nijhoff (eds.), Working Papers on Discourse and Conversational Analysis, Rotterdam: IPSP, 178-187.